Ваш браузер устарел, для просмотра данного веб-сайта и во избежание некорректной работы просим обновить браузер.

Тарифтер

7888

Көрсетілетін қызметтердің тізбесі және комиссиялық сыйақыны өндіріп алу тәртібі ҚР заңнамасының талаптарына, ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келеді.

Жеке тұлғаларға қызмет көрсетуге арналған тарифтер


Төлем карточкалары бойынша көрсетілетін қызметтерге Bank RBK АҚ тарифтері

* операциялар/қызметтер ҚҚС-ын ескерумен.