Ваш браузер устарел, для просмотра данного веб-сайта и во избежание некорректной работы просим обновить браузер.

Тарифтер

7888

Көрсетілетін қызметтердің тізбесі және комиссиялық сыйақыны өндіріп алу тәртібі ҚР заңнамасының талаптарына, ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келеді.

2018 ж. 27 тамызына дейін шот ашқан клиенттерге қолданылатын тарифтер:

 

Жеке тұлғаларға қызмет көрсетуге арналған тарифтер


Төлем карточкалары бойынша көрсетілетін қызметтерге Bank RBK АҚ тарифтері

2018 ж. 27 тамызынан бастап шот ашқан клиенттерге қолданылатын тарифтер:

 

Жеке тұлғаларға қызмет көрсетуге арналған тарифтер

Төлем карточкалары бойынша көрсетілетін қызметтерге Bank RBK АҚ тарифтері